Equivalente varianten

Er zijn nog zeer veel pre-press variaties mogelijk.

Elke ganging-impositie is opgedeeld in banden. Elke band is op zijn beurt opgedeeld in planken. Elke plank bevat een MxN-schikking van replicas van 1 bepaald order.

Opdeling in banden en planken

Opdeling in banden en planken

Deze logica maakt dat men makkelijk duizenden varianten kan bedenken die volledig gelijkwaardig zijn.  Men kan immers volgende wijzigingen aanbrengen aan elke impositie:

  1. Verwissel de banden van volgorde
  2. Verwissel de planken in een band van volgorde
  3. Roteer de replicas van een plank 180 graden
  4. Centreer of aligneer de elementen binnen een band of een plank
  5. Mogelijk kan de inhoud ook recto/verso gedraaid worden.

Equivalente varianten

Men kan deze eigenschap benutten om wijzigingen aan te brengen in functie van kleuren die beter naast elkaar kunnen. Deze correcties horen echter thuis in de pre-press. Onze ganging-motor gaat geen equivalente varianten genereren. Enkel de beste oplossing wordt gegeven in een standaard formaat.