Hoe te beginnen?

De eenvoudigste manier om te beginnen, bestaat uit het downloaden van de 2 onderstaande CSV-files (Comma Separated Values). Dit kan door het klikken met de rechtermuisknop op onderstaande links. De eerste bevat de artikels die moeten gecombineerd worden, de tweede de papiergegevens.

Ga vervolgens naar het Portaal, log in met uw accountgegevens ontvangen per Email, en upload deze 2 CSV-files in de daartoe bestemde input-velden en start vervolgens de berekening. Na een 10-tal seconden zult u het berekeningsresultaat per Email ontvangen.

In een volgende stap kunt u deze 2 CSV-files aanpassen met Microsoft Excel, zodat ze uw eigen opgave bevatten die u wilt oplossen. De betekenis van de kolommen vindt ge op de website onder de tab "Portaal" -> "Portaal parameters" (of via de link hieronder). Bewaar de aangepast files in CSV-formaat. Upload deze 2 gewijzigde CSV-files terug naar het Portaal en u bent vertrokken.

Portaal parameters voor de input-CSV-files