Snijoptimalisaties

Laten we even veronderstellen dat voor elk order een afloopmarge nodig is (bleed). Dit betekent dat hoe dan ook 2x moet gesneden worden om 2 replica’s van elkaar te scheiden. Door 1 replica te verplaatsen tot aan de buitenste snede, bespaart men alzo een snede (zie figuur).

Indien er 2 soorten orders in de band aanwezig zijn, dan kan men deze 2 soorten uit elkaar plaatsen. We spreken dan van ‘band spreiden in de lengte’. Is er slechts 1 soort order in de band dan verplaatst men 1 replica tot tegen de bandgrens. We spreken dan van ‘plank spreiden in de lengte’

Band spreiden in lengte

Plank spreiden in lengte

Hetzelfde geldt in de breedte-richting van een band. Door alle replica’s te aligneren met de zijkant van de band, bespaart men 1 of meerdere sneden (zie figuur):

Plank spreiden in de breedte

Als men het spreiden in de lengte en spreiden in de breedte combineert, dan bekomt men een typisch centraal ‘kruis’:

Plank spreiden in de lengte en in de breedte

Doen we dit op een concreet voorbeeld, en in stappen, dan bekomt men het volgende.

Uitgangspunt: niet geoptimaliseerd

Band spreiden in lengte

Plank spreiden in lengte

Plank spreiden in breedte

NB.: In het bovenstaand voorbeeld worden de replica’s van order 3 niet gespreid omdat het een ponsvorm betreft die met bandsnijden afgewerkt wordt.

Men kan in de productieconfiguratiefile volgende parameters instellen:

  1. band spreiden in lengte: (ja, nee)
  2. per afwerkingstraject (lossnijden, ponsen, stansen):
    • plank spreiden in lengte: (ja, nee)
    • plank spreiden in breedte: (ja, nee)

Zonder snijoptimalisatie

Met snijoptimalisatie