Uniforme opgaven

Wanneer een opgave uitsluitend artikels bevat met eenzelfde formaat, dan spreken we van een uniforme opgave. Voor uniforme opgaven wordt een specifiek algoritme gebruikt: het DG-algoritme  (ook stans-algoritme genoemd). Dit verschilt van ons standaard ganging-algoritme in het feit dat artikels nu gespreid kunnen staan over meerdere imposities.

De besparingen die we hiermee noteren zijn groot. Daar waar het inzetten van het standaard ganging-algoritme al gauw een besparing van 10-15% betekent in productie, kan nogmaals 10% extra gewonnen worden door over te schakelen op het DG-algoritme. Momenteel is het DG-algoritme echter enkel nog maar geschikt voor uniforme opgaven. We denken er over na om het te veralgemenen.

Bij wijze van voorbeeld een opgave uitgerekend met de standaard ganging-motor en de DG-motor. De opgave bevat 79 artikels.

De standaard ganging-motor vind 4 imposities met een totale oplage van 25.300 drukvel (inschiet niet inbegrepen). De overproductie bedraagt 18,95%.

gangrun_result_uniform_standard

De DG-motor vindt eveneens 4 imposities maar nu met een totale oplage van slechts 21.849 drukvel. De overproductie bedraagt nu slechts 2,73%.

gangrun_result_uniform_DG

Impositie 1

Impositie 2

Impositie 3

Impositie 4