Opvullen van vrije plaatsen

Elke impositie wordt eerst optimaal berekend zodanig dat de minimumhoeveelheden net bereikt worden. Daarna worden de lege plaatsen aangevuld door gebruik te maken van de overtal (typisch 10%) die per artikel toegelaten is. Er wordt hierbij steeds geprobeerd eerst die artikels te leggen die de 110% nog niet bereikt hebben, zodat steeds zoveel als mogelijk factureerbaar is.

Regel 1: Vertrek van het gegeven optimum met zijn gegeven oplage

Regel 2: Voeg enkel replica's toe tot de 110% bereikt wordt. Meer mag er niet toegevoegd worden.

Regel 3: Voeg replica per replica toe, en voeg steeds een replica toe van dat artikel dat maximaal factureerbaar is.

Bij wijze van voorbeeld nemen we case 13253, waarvan alle artikels moeten geponst worden en waarbij de oplossing bestaat uit 3 imposities. Omdat alle artikels ponsvormen zijn, moeten zij dwars geplaatst worden in een band en moet elke band minimum 30cm lang zijn (zie bandsnijden Polar, Blumer). Hierdoor ontstaat er lege plaatsen, waardoor het opvullen goed gedemonstreerd kan worden.

Impositie 1, oplage-2500 vel, overtal=0%

Impositie 2, oplage=1250 vel, overtal=0%

Impositie 3, oplage=5000 vel, overtal=0%

Laten we 10% overtal toe dan bekomen we:

Impositie 1, oplage=2500, overtal=10%

Impositie 2, oplage=1250, overtal=10%

Impositie 3, oplage=5000, overtal=10%

Opmerking: vermits de artikels 1a en 1B een verschillende ponsvorm hebben dan 5e en 5f, wordt hier aangevuld met de artikels 5e en 5f. Hierdoor wordt de 30cm voorwaarde voor het bandsnijden gehaald. Deze voorwaarden heeft steeds prioriteit bij het opvullen.

In de oplossing met 10% overtal kan impositie 2 nog verder aangevuld worden, indien we 20% of meer overtal toelaten.

Impositie 2, oplage=1250, overtal=20%

Merk op dat de overtal enkel gebruikt wordt om de lege plaatsen aan te vullen. De oplage verandert niet. Het is dus niet zo dat bij 20% overtal van alle artikels 20% teveel zal geproduceerd worden. Wat wel gebeurt is dat van sommige artikels tot 20% meer kan geproduceerd worden, indien hiermee lege plaatsen in de impositie kunnen opgevuld worden. Zijn er geen lege plaatsen in de optimale oplossing, dan verandert er dus niets.