Stansen

Bij stanswerk wordt uitgegaan van een bestaande vaste stansvorm met een gegeven aantal replica’s van een of meerdere artikelvormen. Een artikelvorm is een identificatie van de vorm die men bij het stansen bekomt.  Bij wijze van voorbeeld, kan de stansvorm X1 twee artikelvormen bevatten: 4 driehoek-replica’s en 6 vierkant-replica’s, terwijl de stansvorm X2 drie artikelvormen bevat: 2 driehoek-replica’s, 5 vierkant-replica’s en 7 cirkel-replica’s.

Stansvorm X1

Stansvorm X2

De  huidige stansmotor is beperkt tot 1 artikelvorm per stansvorm en 1 stansvorm per impositie. De uitbreiding naar meerdere artikelvormen per stansvorm is voorzien, evenals het combineren van meerdere stansvormen in 1 impositie.

2 stansvormen samen in 1 impositie

Wanneer we werken met 1 artikelvorm per stansvorm, dan betreft het eenvoudigste geval een stansvorm waarop 1 artikelvorm voorkomt met bijvoorbeeld 20 replica’s.

Stansvorm met 1 artikelvorm, 20 replica’s

Stel nu dat we 5 verschillende orders willen produceren met artikelvorm ‘driehoek’. Al naargelang de gevraagde hoeveelheden zal dit 1, 2 of meer imposities opleveren.

Workflower heeft een eigen stansalgoritme ontwikkeld (het DG-algoritme), waarbij orders gespreid kunnen staan over meerdere imposities. Tevens worden imposities automatisch gesplitst indien dit kost-optimaal is. Dit in tegenstelling met ponswerk en klassiek lossnijden, waarbij een order in maximaal 1 impositie voorkomt, omwille van de hanteerbaarheid in productie.

Door de automatische spreiding van orders over imposities heen, is het mogelijk de overproductie drastisch te beperken. Het verschil loopt vaak op tot 6 à 10 procent.

VOORBEELD

Bij wijze van voorbeeld geven we voor dezelfde opgave 2 berekeningsresultaten. De eerste zonder spreiding van orders, de tweede met spreiding.

Het betreft 80 orders en een vaste stansvorm van 112 replicas. De resultaten van de gewone ganging-motor (zonder spreiding van orders) bestaat uit 2 imposities met in totaal 11.917 drukvel (inschiet niet inbegrepen). De (onvermijdelijke) overproductie bedraagt 14,94%.

demo_zonder_spreiding_result

Het berekeningsresultaat van het DG-algoritme bestaat bestaat eveneens uit 2 imposities maar nu uit slechts 11.000 drukvel, en een overproductie van slechts 6,39%.

demo_met_spreiding_result