Snijdbare imposities

Een ganging-impositie moet eenvoudig en logisch te versnijden zijn. De beste manier om dat te bekomen is via een logische opbouw.

Wij hebben gezorgd voor eenvoud bij het snijproces door:

  1. ervoor te zorgen dat elk order in juist 1 impositie voorkomt.
  2. elke impositie op te delen in banden, en elke band op te delen in planken, vergelijkbaar met de planken (of schabben) van een boekenkast.

De banden kunnen zowel horizontaal als verticaal liggen. Tussen 2 planken ligt telkens maar 1 order in een bepaalde MxN-schikking. Dit maakt het snijden eenvoudiger en logischer.